Evicon AB är en VVS-ingenjörsbyrå med energioptimering som specialitet.

Vi på Evicon utför konsulttjänster inom VVS och energiområdet:

Energioptimeringar och injusteringar samt upprättande av konstruktionsritningar, besiktningar och handlingar mm inom VVS.

Evicon AB verkar som "praktisk" VVS-konsult, där erfarenhet från rörentreprenad, ventilationsentreprenad och konsultledet samverkar.